SUVP (GDPR)

Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov družbe KULINA Group, a.s.

Družba KULINA Group, a.s. s sedežem na naslovu Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6, številka REGON 26155559, vpisana v poslovni register Mestnega sodišča v Pragi, podpis B 6384, je za naše stranke pripravila naslednji pravilnik o varstvu osebnih podatkov, da bi jih obvestila o načinu obdelave, uporabe in varovanja vaših osebnih podatkov z namenom zaščite vaše zasebnosti.

Celoten postopek dela z vašimi osebnimi podatki je v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (SUVP) ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

1) Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Ti podatki opredeljujejo določeno osebo. Osebni podatki niso anonimni podatki, katerih ni mogoče pripisati določeni osebi.

Osebni podatki se lahko nanašajo na:

 • Osnovni osebni podatki, kot so: ime, priimek, datum rojstva, naslov itd.
 • Drugi osebni podatki, ki veljajo za "občutljive" podatke - rasa, etnična pripadnost, vera ali zdravstveno stanje

Za izvedbo vašega naročila ali pošiljanje naših novic potrebujemo le osnovne osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo določene storitve.

2) Upravljavec podatkov in obdelovalec

Upravljavec določi namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Upravljavec postanemo, ko kupite izdelke v naši spletni trgovini ali ko se naročite na novice. Kot upravljavec smo odgovorni za izpolnjevanje vseh zahtev in dolžnosti v zvezi z varovanjem vaših osebnih podatkov.

Spodaj najdete kontaktne podatke upravljavca vaših osebnih podatkov:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6
e-mail: info@kulina.si
Infolinija: +386 1 777 4789

Stranka, ki obdeluje podatke, le obdeluje podatke, ne določa pa namenov ali načinov obdelave podatkov. V našem primeru so stranke za obdelavo naši partnerji, s pomočjo katerih pošiljamo komercialne informacije. S strankami, ki obdelujejo podatke, vedno podpišemo pogodbo in se prepričamo, da izpolnjujejo zahteve glede varovanja podatkov.

3) Pravila obdelave osebnih podatkov

K predmetu obdelave osebnih podatkov pristopamo z ustrezno skrbnostjo in odgovornostjo. Upoštevamo predpise in vaše osebne podatke varujemo v najboljši možni meri.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravnamo v skladu z naslednjimi pravili:

 • Načelo zakonitosti, poštenosti in preglednosti, ki določa, da mora biti uporaba osebnih podatkov za določen namen zakonita, da mora biti za vas pregledno, da se vaši osebni podatki obdelujejo in v kakšnem obsegu se osebni podatki prenašajo ter ali je prišlo do kršitve ali izgube vaših podatkov.
 • Načelo omejenega namena, ki nam zapoveduje zbiranje osebnih podatkov za določene, izrecne in zakonite namene ter zagotavlja, da se podatki po zbiranju ne uporabljajo za namene, ki niso združljivi s prvotnimi.
 • Načelo minimizacije podatkov, ki nam nalaga, da obdelujemo le podatke, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani glede na namene, za katere so bili zbrani
 • Načelo točnosti podatkov, po katerem moramo sprejeti vse razumne ukrepe, da so podatki točni in po potrebi posodobljeni ter da je treba sprejeti vse ustrezne ukrepe za takojšen izbris ali popravek netočnih podatkov.
 • Načelo omejitve shranjevanja, ki nam nalaga, da vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo ciljev, za katere se obdelujejo. Ko so izpolnjeni vsi cilji postopka obdelave, se mora obdelava ustaviti in sicer tako, da se podatki izbrišejo ali anonimizirajo.
 • Načelo celovitosti in zaupnosti, ki nam nalaga obdelavo osebnih podatkov na način, ki zagotavlja njihovo ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

4) Nameni in zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov

Vaši podatki se zbirajo za določen, izrecen in zakonit namen. Obdelujemo jih zakonito, pošteno in pregledno. Obdelava vaših podatkov, ki ni združljiva s temi nameni ali na način, ki ni skladen s temi cilji, je nesprejemljiva.

V nadaljevanju so navedeni nameni obdelave vaših osebnih podatkov:

 • Izvajanje pogodbe - obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe. Vaši osebni podatki bodo obdelani za izvedbo vašega naročila, oddanega v naši spletni trgovini.
 • Soglasje - vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Soglasje je podano vsakič posebej za vsak namen, obseg in obdobje soglasja, ki mora biti vedno jasno naveden. Dajanje soglasja je vedno povezano z neko vašo dejavnostjo - da bi dali soglasje, morate označiti okence. Dano soglasje je vedno mogoče preklicati.
 • Zakoniti interesi - obdelava je potrebna za namene naših zakonitih interesov, razen če nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine.

5) Vaše pravice

V zvezi z osebnimi podatki imate naslednje pravice:

 • pravica do informiranosti - pravico imate, da pridobite informacije o naši identiteti kot upravljavca vaših osebnih podatkov. Pravico imate pridobiti informacije o pravni podlagi za obdelavo (podatki o pogodbi), namenih obdelave, za katere so osebni podatki namenjeni (kupoprodajna pogodba), ali o obdobju, v katerem bodo osebni podatki shranjeni. O namenu in pravni podlagi zbiranja in obdelave podatkov vas bomo vedno obvestili pred njihovo obdelavo.
 • pravica do dostopa - vprašate nas lahko ali obdelujemo vaše osebne podatke in če je odgovor pritrdilen, vam lahko damo kopijo vaših osebnih podatkov.
 • pravica do popravka - od nas lahko zahtevate popravek vseh osebnih podatkov, ki so netočni ali nepopolni. Upoštevajte, da kot upravljavec vaših podatkov nismo dolžni redno preverjati, ali so vaši podatki veljavni ali popolni. Pravica do popravka se izvaja za posodobitev vaših podatkov.
 • pravica do izbrisa - ali "pravica biti pozabljen" pomeni, da smo v določenih primerih dolžni izbrisati vaše osebne podatke - če jih ne potrebujemo več za namen, za katerega smo jih zbrali ali jih ne obdelujemo več; če ste umaknili privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov ali če ni pravnih razlogov za njihovo nadaljnjo obdelavo; če nasprotujete obdelavi in ni pravne podlage za nadaljnjo obdelavo podatkov.
 • pravica do ugovora - iz razlogov, povezanih z vašim specifičnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Zakon se uporablja, kadar so vaši osebni podatki potrebni za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, zaupanih upravljavcu (česar kot upravljavec ne počnemo), ali v primeru zakonitih interesov upravljavca. V tem primeru osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če upravljavec dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene.
 • pravica do prenosljivosti podatkov - ima pravico prejeti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem ovirali, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi ali kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • pravica do omejitve obdelave - od upravljavca imate pravico zahtevati omejitev obdelave, če pride do enega od naslednjih razlogov:
 1. Ugovarjate točnosti osebnih podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
 2. Obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih zahtevate za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. Ugovarjate obdelavi - dokler se ne preveri ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je bila obdelava omejena, se taki osebni podatki, razen shranjevanja, obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali Države Članice.

 • pravica, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi in ima pravne učinke, ki se nanašajo na vas ali podobno pomembno vplivajo na vas - z drugimi besedami, vse postopke odločanja, ki vplivajo na vas, mora opraviti človek in ne smejo temeljiti na primer na oceni računalniškega programa.

6) Razkritje vaših podatkov

Prejemnik vaših osebnih podatkov je stranka, kateri jih razkrijemo. Za izvajanje storitev, ki jih ponujamo, lahko vaše osebne podatke razkrijemo in delimo z naslednjimi prejemniki:

 • osebe, ki sodelujejo pri dostavi vašega naročila (poštarji, kurirji). Vaše osebne podatke razkrijemo kurirskim podjetjem, da dostavijo izdelke, ki ste jih naročili in v tem primeru postanejo upravljavci vaših osebnih podatkov
 • osebe, ki upravljajo našo e-trgovino (podjetje za gostovanje)
 • osebe, ki upravljajo in pošiljajo e-novice

7) Varovanje osebnih podatkov

Uvedli smo ustrezne organizacijske zaščitne in varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nenamerno izgubo, razkritjem, uporabo ali nepooblaščenim dostopom.

V primeru ponesrečene kršitve osebnih podatkov (prepričani smo, da se to ne bo zgodilo) bomo v 72 urah obvestili pristojnega regulatorja. Če bo kršitev pomenila tveganje za vas, vas bomo o tem obvestili, v kolikor imamo vaše veljavne kontaktne podatke.

8) Končne določbe

Zgornja uredba se lahko občasno posodobi ali spremeni. Posodobljeno različico vedno preverite na spletnem mestu.

Če nasprotujete načinu obdelave vaših podatkov, se obrnite na…

Uredba velja od 1. 11. 2022